Giày chơi bóng chày

Tìm hiểu về giày chơi bóng chày

Bóng chày là một môn thể thao đồng đội phổ biến, phát triển từ đầu thế kỷ 19 tại Hoa Kỳ. Trò chơi được chơi bởi hai đội, mỗi đội có chín người, và mục…

12 Likes Comment